Skip to main content

Contact

 

Sediul social: B-dul Al. I. Cuza nr. 3, Brăila, 810019

 

Punct de lucru, sos. Vizirului, km. 10, Braila, 810560

Secretariat

Ing. Viviana Marilena Șofrone - Secretar-Arhivar

Tel: +40 239 61 97 41; Fax: +40 239 68 02 80
E-mail: 
office@ceprohart.ro

 

Birou Aprovizionare – Desfacere/

Birou Administrativ 
Ing. Bogdan Coadă - Șef Birou

E-mail: coada.bogdan@ceprohart.ro

Mobil: 0747 289 567

 

Departament Comercial-Marketing Hârtii Securizate

Mobil: 0755 058 588

 

Secția Instalații Experimentale și Pilot
Victoraș Olteanu - Șef Atelier Producție Hârtii Speciale
E-mail: 
victoras.olteanu@ceprohart.ro

Mobil: 0746 077 113


Departament Inginerie-Consultanță (IC)
Ing. Marilena Gavrilă - Șef Departament
E-mail: 
marilena.gavrila@ceprohart.ro

Mobil: 0723 304 138


Departament Cercetare –Dezvoltare 
Ing. Cătălina Mihaela Talașman - Șef Departament
E-mail: 
catalina.talasman@ceprohart.ro

Mobil: 0724 571885; 0755 788 983


Laborator de Încercari Fizico-Mecanice (acreditat RENAR)
Ing. Constantin Constantin - Șef Laborator
E-mail: 
constantin.constantin@ceprohart.ro

Mobil: 0748 162 797

 

Conducere

 

Ec. Gina Pîrlog - Director Economic
E-mail: 
gina.pirlog@ceprohart.ro

Mobil: 0743 066 663

 

drd. ing. Filote Florina-Cristiana – Director General Adjunct
Tel: +40 239 61 97 41; Fax: +40 239 68 02 80
E-mail: 
florina.filote@ceprohart.ro

Mobil: 0742 299 084