Skip to main content

LABORATOR DE INCERCARI FIZICO – MECANICE

 

Ceprohart oferă servicii de consultanță în vederea stabilirii gamei de caracteristici relevante, standardele de referință și valorile optime pentru produsele din hârtie și carton achiziționate prin "Sistemul electronic de achiziții publice - SEAP”, de catre autoritatile contractante interesate. (consultanta de specialitate pentru intocmirea caietelor de sarcini)

 

Laboratorul de Încercări fizico - mecanice al  CEPROHART SA Brăila, este acreditat de RENAR – Asociaţia de acreditare din România, din anul 2002 (certificat de acreditare nr. LI 196), având ca domeniu de expertiză: încercări fizico – mecanice pentru celuloză, hârtii şi cartoane.

 

Acreditarea conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 demonstrează faptul că, laboratorul lucrează în baza unui sistem al calităţii, că deţine competenţa şi capacitatea de a produce rezultate valide din punct de vedere tehnic.

 

Acreditarea laboratorului este foarte importantă din următoarele motive:

1. Clienţii laboratorului au garantate calitatea şi acurateţea serviciilor prestate;

2. Ridicarea şi menţinerea permanentă a competenţei laboratorului la nivelul cerinţelor standardelor naţionale, europene sau internaţionale;

3. Analizarea şi eliberarea de rapoarte de încercare cu sigla RENAR în vederea certificării calităţii serviciilor;

4. Recunoaşterea naţională şi internaţională a rapoartelor emise în vederea asigurării liberei circulaţii a produselor şi serviciilor;

5. Tipărirea rapoartelor de încercare pe suport securizat este garanția unei duble securizări a autenticității acestora și fac imposibilă contrafacerea lor.

6.Existența unei game largi de echipamente de laborator verificate metrologic care garantează acuratețea rezultatelor 

Echipamentele se pot vizualiza pe platforma ERRIS – ENGAGE IN THE ROMANIAN RESEARCH INFRASTRUCTURE SYSTEM

 

https://erris.gov.ro/LABORATOR-DE-INCERCARI-FIZIC

 

LISTA ANALIZELOR  EFECTUATE IN  LABORATORUL DE

INCERCARI FIZICO –  MECANICE  AL CEPROHART SA BRAILA

  Certificat de acreditare RENAR  LI-196 

Nr.

crt.

Denumirea analizei

1.     

Hârtie şi carton. Determinarea gramajului SR EN ISO 536:2020 **)

2.     

Hârtie şi carton. Determinarea grosimii, a masei volumice şi a volumului specific SR EN ISO 534:2012 **)

3.     

Hârtie şi carton. Determinarea proprietăţilor de tracţiune. Partea 2: Metoda cu gradient de alungire constant (20 mm/min) SR EN ISO 1924-2:2009 **)

4.     

Determinarea lucrului mecanic  la rupere SR EN ISO 1924-2:2009 **)

5.     

Hârtie şi carton. Determinarea rezistenţei la tracţiune după imersie în apă ISO 3781:2011 **)

6.     

Hârtie şi carton. Determinarea absorbţiei de apă - Metoda Cobb SR EN 535:2014 **)

7.     

Hârtie, carton și celuloze. Măsurarea factorului de reflexie difuză în albastru (grad de alb ISO) ISO 2470-1:2016 **)

8.     

Hârtie și carton. Determinarea gradului de alb CIE, D65/10º ISO 11475:2017 **)

9.     

Hârtie și carton. Determinarea opacității pe fond hârtie. Metoda reflexiei în lumină difuză ISO 2471:2008 **)

10.  

Hârtie. Determinarea rezistenţei la plesnire/Indice de plesnire SR EN ISO 2758:2015

11.  

Carton. Determinarea rezistenţei la plesnire/ Indice de plesnire SR EN ISO 2759:2014

12.  

Hârtie. Determinarea rezistenţei la sfâşiere (Metoda Elmendorf)/ Indice de sfâşiere SR EN ISO 1974:2012

13.  

Hârtie şi carton. Determinarea rezistenţei la smulgere. Metoda de tipărire la viteză accelerată cu aparatul IGT (model electric) ISO 3783:2006

14.  

Produse finite din industria hârtiei. Determinarea rezistenţei suprafeţei hârtiei la smulgere (Metoda Dennison), STAS 9259- 72

15.  

Hârtie şi carton. Determinarea netezimii (Metoda Bekk) ISO 5627:1995/Cor.1:2002

16.  

Hârtie şi carton. Verificarea dimensiunilor şi determinarea oblicităţii formatelor STAS 3976-89

17.  

Hârtie. Măsurarea variaţiilor dimensionale după imersie în apă SR ISO 5635:1999

18.  

Hârtie şi carton. Determinarea permeabilităţii la aer (valoare medie). Partea 5: Metoda Gurley ISO 5636-5:2013

19.  

Hârtie. Determinarea rezistenţei la îndoire SR ISO 5626:1996

20.  

Hârtie. Determinarea răsucirii la umezire STAS 4756-80

21.  

Hârtie. Determinarea directiei longitudinale si transversale STAS 4746-79

22.  

Produse finite din industria hârtiei.  Determinarea gradului de încleiere (metoda liniilor) STAS 4748-85

23.  

Hârtie, carton şi celuloze. Determinarea reziduului (cenuşii) prin ardere la 900°C ISO 2144:2019

24.  

Hârtie şi carton. Determinarea umidităţii unui lot. Metoda prin uscare în etuvă SR EN ISO 287:2018

25.  

Hârtie, carton şi celuloze. Determinarea conductivităţii extractelor apoase SR ISO 6587:1998

26.  

Hârtie carton şi celuloze. Determinarea compoziţiei fibroase. Partea a 3-a. Colorare cu reactiv Herzberg STAS ISO 9184-3-92

27.  

Hârtie, carton şi celuloze. Determinarea compoziţiei fibroase. Partea a 4-a. Colorare cu reactiv Graff "C" STAS ISO 9184-4-92

28.  

Celuloze. Estimarea impurităţilor şi aşchiilor. Partea 3: Examinarea în lumină reflectată ISO 5350-3:2007

29.  

Hârtii şi cartoane electroizolante. Determinarea conductivităţii extractului apos STAS 8890-80

30.  

Prezenta/identificarea elementelor de securizare

31.  

Consultanță tehnică de specialitate

32.  

Expertiză tehnică

**) Încercări efectuate în regim de acreditare