Skip to main content

LABORATOR DE INCERCARI FIZICO – MECANICE

 Ceprohart oferă servicii de consultanță în vederea stabilirii gamei de caracteristici relevante, standardele de referință și valorile optime pentru produsele din hârtie și carton achiziționate prin "Sistemul electronic de achiziții publice - SEAP”, de catre autoritatile contractante interesate. (consultanta de specialitate pentru intocmirea caietelor de sarcini)Laboratorul de Încercări fizico - mecanice al  CEPROHART SA Brăila, este acreditat de RENAR – Asociaţia de acreditare din România, din anul 2002 (certificat de acreditare nr. LI 196), având ca domeniu de expertiză: încercări fizico – mecanice pentru celuloză, hârtii şi cartoane.

 

Acreditarea conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 demonstrează faptul că, laboratorul lucrează în baza unui sistem al calităţii, că deţine competenţa şi capacitatea de a produce rezultate valide din punct de vedere tehnic.

 

Acreditarea laboratorului este foarte importantă din următoarele motive:

1. Clienţii laboratorului au garantate calitatea şi acurateţea serviciilor prestate;

2. Ridicarea şi menţinerea permanentă a competenţei laboratorului la nivelul cerinţelor standardelor naţionale, europene sau internaţionale;

3. Analizarea şi eliberarea de rapoarte de încercare cu sigla RENAR în vederea certificării calităţii serviciilor;

4. Recunoaşterea naţională şi internaţională a rapoartelor emise în vederea asigurării liberei circulaţii a produselor şi serviciilor;

5. Tipărirea rapoartelor de încercare pe suport securizat este garanția unei duble securizări a autenticității acestora și fac imposibilă contrafacerea lor.

6.Existența unei game largi de echipamente de laborator verificate metrologic care garantează acuratețea rezultatelor 

Echipamentele se pot vizualiza pe platforma ERRIS – ENGAGE IN THE ROMANIAN RESEARCH INFRASTRUCTURE SYSTEM

 

https://erris.gov.ro/LABORATOR-DE-INCERCARI-FIZICLISTA ANALIZELOR EFECTUATE IN LABORATORUL DE

INCERCARI FIZICO – MECANICE AL CEPROHART SA BRAILA

 

Certificat de acreditare RENAR LI-196

 

Nr.

crt.

Denumirea analizei

 1.  

Hârtie şi carton. Determinarea gramajului SR EN ISO 536:2020 **)

 1.  

Hârtie şi carton. Determinarea grosimii, a masei volumice şi a volumului specific

SR EN ISO 534:2012 **)

 1.  

Hârtie şi carton. Determinarea proprietăţilor de tracţiune. Partea 2: Metoda cu gradient de alungire constant (20 mm/min) SR EN ISO 1924-2:2009 **)

 1.  

Hârtie şi carton. Determinarea rezistenţei la tracţiune după imersie în apă

ISO 3781:2011 **)

 1.  

Hârtie şi carton. Determinarea absorbţiei de apă - Metoda Cobb SR EN 535:2014 **)

 1.  

Hârtie, carton și celuloze. Măsurarea factorului de reflexie difuză în albastru (grad de alb ISO) - SR ISO 2470-1:2021 **)

 1.  

Hârtie și carton. Determinarea gradului de alb CIE, D65/10º SR ISO 11475:2021 **)

 1.  

Hârtie și carton. Determinarea opacității pe fond hârtie. Metoda reflexiei în lumină difuză

SR ISO 2471:2021 **)

 1.  

Hârtie. Determinarea rezistenţei la plesnire/Indice de plesnire

SR EN ISO 2758:2015

 1.  

Carton. Determinarea rezistenţei la plesnire/ Indice de plesnire

SR EN ISO 2759:2014

 1.  

Hârtie. Determinarea rezistenţei la sfâşiere (Metoda Elmendorf)/ Indice de sfâşiere

SR EN ISO 1974:2012

 1.  

Produse finite din industria hârtiei. Determinarea rezistenţei suprafeţei hârtiei la smulgere (Metoda Dennison) STAS 9259- 72

 1.  

Hârtie şi carton. Determinarea netezimii (Metoda Bekk)

ISO 5627:1995/Cor.1:2002

 1.  

Hârtie şi carton. Verificarea dimensiunilor şi determinarea oblicităţii formatelor

STAS 3976-89

 1.  

Hârtie. Măsurarea variaţiilor dimensionale după imersie în apă

SR ISO 5635:1999

 1.  

Hârtie şi carton. Determinarea permeabilităţii la aer (valoare medie).

Partea 5: Metoda Gurley ISO 5636-5:2013

 1.  

Hârtie. Determinarea rezistenţei la îndoire SR ISO 5626:1996

 1.  

Hârtie. Determinarea răsucirii la umezire STAS 4756-80

 1.  

Hârtie. Determinarea directiei longitudinale si transversale STAS 4746-79

 1.  

Produse finite din industria hârtiei. Determinarea gradului de încleiere (metoda liniilor) STAS 4748-85

 1.  

Hârtie, carton şi celuloze. Determinarea reziduului (cenuşii) prin ardere la 900°C

SR ISO 2144:2021

 1.  

Hârtie şi carton. Determinarea umidităţii unui lot. Metoda prin uscare în etuvă

SR EN ISO 287:2018

 1.  

Hârtie, carton şi celuloze. Determinarea conductivităţii extractelor apoase

SR ISO 6587:1998

 1.  

Hârtie carton şi celuloze. Determinarea compoziţiei fibroase. Partea a 3-a. Colorare cu reactiv Herzberg STAS ISO 9184-3-92

 1.  

Hârtie, carton şi celuloze. Determinarea compoziţiei fibroase. Partea a 4-a. Colorare cu reactiv Graff "C" STAS ISO 9184-4-92

 1.  

Celuloze. Estimarea impurităţilor şi aşchiilor. Partea 3: Examinarea în lumină reflectată

ISO 5350-3:2007

 1.  

Hârtii şi cartoane electroizolante. Determinarea conductivităţii extractului apos

STAS 8890-80

 1.  

Prezenta/identificarea elementelor de securizare

 1.  

Consultanță tehnică de specialitate

 1.  

Expertiză tehnică

**) Încercări efectuate în regim de acreditare