Skip to main content

Certificari

- Sistem Integrat Managementul Calitatii si Mediului in conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015

 

- Certificat de acreditare pentru incercari fizico - mecanice in domeniul celuloza, hartie si carton conform SR EN ISO 17025:2005 emis de Organismul National de acreditare – RENAR

 

- Sistem de Management al Securitatii Informatiei ISO/CEI 27001:2013

 

- Certificat de inregistrare in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului (RM, RIM; BM, RA, EA)

 

- Certificat de atestare pentru proiectare si consultanta in domeniul hidroedilitar si documentatii tehnice pentru avize si autorizatii de gospodarirea apelor

 

- Furnizor de formare profesionala adulti - autorizat de CNFPA

 

- Acreditare pentru furnizare servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca (Certificat de acreditare seria BR, nr. 09/00010/17.12.2011 pentru: servicii de informare si consiliere si servicii de mediere a muncii)