Skip to main content

CERCETARE SI DEZVOLTARE

Si in prezent, CEPROHART SA isi continua misiunea care a stat la baza înființării sale și anume cea de a furniza servicii de cercetare - dezvoltare si consultanta sectorului de celuloza, hartie si cartoane din Romania. Resursele de cercetare si dezvoltare ale CEPROHART sunt si vor fi in cea mai mare parte angajate in realizarea noilor obiective strategice care decurg din viziunea de dezvoltare pe termen lung si anume domeniul hartiilor securizate si al solutiilor de securizare.

 

Departament CERCETARE – DEZVOLTARE

Angajații din cadrul Departamentului Cercetare au competențe și expertiză în următoarele domenii:

 

- Cercetare fundamentală și aplicativă in domeniul fabricării celulozei, hârtiei, cartonului și domenii conexe;

- Elaborarea de lucrări la faza de laborator, pilot și industriale pentru:

* probe speciale de optimizare a parametrilor în diverse faze tehnologice ale procesului de fabricatie

* identificare surse de materii prime fibroase alternative;

* asimilarea de noi sortimente de hârtii și cartoane speciale;

* chimizarea proceselor de fabricare a hârtiilor și cartoanelor;

- Expertiza tehnică și consultanță în caracterizarea diferitelor sortimente de hârtii și cartoane;

- Consultanță în stabilirea conformitatii unor produse cu specificatiile tehnice și cerintele functionale ale produselor

- Expertiza în dezvoltarea de produse inovative în domeniul produselor papetare securizate destinate luptei împotriva sustragerii, duplicarii sau distrugerii documentelor ce contin informatii cu inalt grad de confidentialitate, în domenii vizate ca: cercetare-dezvoltare, industria farmaceutica, industria aerospatiala, electronica, gestionare informatii clasificate, domeniul militar etc.

- Expertiză în identificarea de soluții personalizate pentru elaborare de produse papetare securizate care să combată contrafacerea produselor cu valoare mare sau falsificarea unor documente speciale.

- Expertiza în domeniul caracterizarii produselor papetare în conformitate cu standardele în vigoare și în laborator acreditat RENAR cf. SR IEC ISO 17025:2018;

- Servicii de formare profesională și specializare – curs de calificare sau inițiere "OPERATOR LA FABRICAREA CELULOZEI ȘI HÂRTIEI", "MANAGER DE PROIECT", program de pregătire pentru INGINERI STAGIARI – specialitatea CELULOZĂ, HÂRTIE, CARTON.

- Organizare instruiri pe tematici de dezvoltarea personală

 

Dotări

 

- Laborator "Protecția mediului şi analize Fizico – Chimice" -

http://erris.gov.ro/CEPROHART---PHYSICAL--CHEMIC

- Laborator "Microscopie & Spectroscopie"

- Laborator "Preparare paste de tratare hartie & aditivi chimici"

- Laborator "Fierbere & albire"

Laborator "Încercari fizico mecanice pentru celuloze, hârtii și cartoane"- acreditat RENAR conform  SR EN ISO/IEC 17025:2018

http://erris.gov.ro/LABORATOR-DE-INCERCARI-FIZIC

- Laborator pentru preparare paste fibroase şi dozare aditivi chimici - 

http://erris.gov.ro/LABORATORY-FOR-STOCK-PREPARATION

- Laborator "Analiză calitativă MICROFIRE FEROMAGNETICE"

- Laborator "Investigații documente securizate"

 

Activitatea de cercetare are implementat și certificat sistemul de management al calității integrat cu managementul mediului (ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015)

 

În cadrul departamentului, au fost implementate în ultimii 20 de ani peste 10 proiecte de CD finanțate în cadrul programelulor naționale și internationale Relansin, INFRAS, MENER, Plan Sectorial de CD pentru industrie, FP5, USAID, ECOLINKS, UNIDO, 3 proiecte în cadrul programului CEEX, 10 proiecte în cadrul PNCDI 2 (Parteneriate, Capacități, Inovare). 12 proiecte de dezvoltare a resurselor umane în cadrul programului Phare 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, POS DRU 2007-2013.