Skip to main content

INGINERIE – CONSULTANTA

Prin activitățile de consultanță și proiectare pe care le desfășoara, specialiștii din cadrul departamentului IC au ca obiectiv final sprijinirea clienților în inițierea și consolidarea afacerilor în atragerea de surse de finanțare, prin furnizarea de soluții tehnice, economice și de mediu optime la problemele lor.

Principalele activități de consultanță și proiectare desfășurate:

Documentaţii tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice / private, în cazul obiectivelor noi de investiţii, precum şi în cazul intervenţiilor la construcţii existente, respectiv:

 • Studii de oportunitate;

 • Expertize tehnice si ştudii de soluţii tehnice;

 • Studii de piaţă;

 • Studii comparative de oferte;

 • Plan de afaceri;

 • Teme de proiectare;

 • Studii de prefezabilitate / Documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI);

 • Studiu de fezabilitate;

 • Inginerie de bază şi de detaliu;

 • Documentatii tehnice pentru obţinerea certificatelor de urbanism, avize si acorduri;

 • Proiect pentru autorizarea / desfiinţarea executării lucrărilor (PAC / PAD);

 • Proiecte tehnice de execuţie / PT + DE pentru:

 • Instalatii tehnologice;

 • Instalatii hidrotehnice;

 • Instalatii electrice;

 • Instalatii de automatizare;

 • Elaborare documentaţii tehnice, inclusiv Cererea de finanţare, în vederea participării la licitaţii pe programe cu finanţare externă sau internă (POR, POIM, PNDR / FEADR etc.);

 • Documentaţii de mediu, respectiv:

 • Notificare privind intenţia de realizare a proiectului;

 • Memoriu de prezentare;

 • Studiu de Evaluare a Impactului asupra mediului;

 • Raport de Mediu pentru Planuri si Programe;

 • Memorii tehnice pentru obţinerea:

 • Avizelor/Autorizatiilor de Gospodărire a Apelor;

 • Acordurilor de Mediu, a altor avize şi acorduri (sanatatea populatiei, sanitar - veterinar, etc.);

 • Bilanţ masic de solvenţi cu compuşi organici volatili;

 • Raport de amplasament;

 • Formular de solicitare pentru Autorizaţii Integrate de Mediu;

 • Consultanţa si management de proiect.