Skip to main content

Actionariat

Buletin de vot prin corespondenta Ceprohart SA AGOA 16.02.2021

Convocator AGOA 16 Februarie 2021

Imputernicire Ceprohart SA AGOA  16.02.2021

Procura speciala Ceprohart SA AGOA 16.02.2021

------------------

Procura speciala Ceprohart SA AGEA 19.01.2021

Imputernicire Ceprohart SA AGEA 19.01.2021

Buletin de vot prin corespondenta AGEA Ceprohart SA 19.01.2021

Convocator AGEA din 19.01.2021

------------------

Procura speciala Ceprohart SA AGOA 19.01.2021

Imputernicire Ceprohart SA AGOA 19.01.2021

Buletin de Vot Secret AGOA 19.01.2021

Buletin de vot prin corespondenta Ceprohart SA AGOA 19.01.2021

Convocator AGOA din 19 Ianuarie 2021

------------------

Raport semestrului I la 20.06.2020

Bilant semestrul I 2020

------------------

AGEA 1 Nota de fundamentare privind radierea sucursalei Suceava

AGEA 2 Proiect de act modificator a Actului constitutiv

AGEA 2.1.Act modificator

AGOA 1 Raportul Consiliului de Administratie 2019_compressed

AGOA 2 Raportul cenzorilor 2019

AGOA 3.1. Situatie financiara 2019_compressed

AGOA 3.2 ANEXELE 1-10 Bilant 2019

AGOA 4.1. Nota fundamentare privind BVC 2020

AGOA 4.2. BVC+Anexe

------------------

Buletin de vot prin corespondenta AGOA 27.04.2020

Buletin de vot prin corespondenta AGEA 27.04.2020

------------------

Convocator AGEA din 27.04.2020

Convocator AGOA din 27.04.2020

------------------

Buletin de vot prin corespondenta Ceprohart SA 25.02.2020

Completare ordine de zi Agoa din 25.02.2020

Convocator + completare AGOA 25.02.2020

Imputernicire Ceprohart SA 25.02.2020

Procura speciala Ceprohart SA 25.02.2020

------------------

Convocator sedinta AGOA din 25.02.2020

Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2020 societatea Ceprohart SA Braila

------------------

Raport trimestrul III Ceprohart SA Braila

------------------

Buletin de vot prin corespondenta Ceprohart SA 04.09.2019.doc

Buletin de vot prin corespondenta Ceprohart SA 04.09.2019.pdf

Convocator AGEA din 25.11.2019.pdf

Imputernicire Ceprohart SA 25.11.2019.docx

Imputernicire Ceprohart SA 25.11.2019.pdf

Nota de fundamentare privind oportunitatea si necesitatea aprobarii vanzarii activului Sediu Sucursala Suceava.pdf

Procura speciala Ceprohart SA 04.09.2019.docx

Procura speciala Ceprohart SA 04.09.2019.pdf

------------------

Declaratie+Raport semestrial 30.06.2019

Raporturi contabile la 30.06.2019

Modificare Calendar Financiar 21.08.2019

Rap.trim.1 2019 CEPROHART SA Braila( BVB-ATS )

Procura speciala Ceprohart SA 15.04.2019

Imputernicire Ceprohart SA 15.04.2019

Buletin de vot prin corespondenta Ceprohart SA 15.04.2019

Raportul comisiei de administratie 2018

Raport

Nota fundamentare, BVC

Nota 1-10

Bilant

Convocator AGOA din 15.04.2019. Ceprohart SA Braila  

Raport curent 07.02.2019 Ceprohart SA

Convocator AGOA 27.02.2019

Completare ordine de zi- AGOA 27.02.2019

Nota fundamentare -27.02.2019

ACTTIVITATI CEPROHART

Imputernicire Ceprohart SA 27.02.2019

Procura speciala Ceprohart SA 27.02.2019

Buletin de vot prin corespondenta Ceprohart SA 27.02.2019

Hotarare CA nr 1 din 28.01.2019

Raport curent 28.01.2019

Organigrama Ceprohart SA valabila din 1.02.2019

Buletin de vot prin corespondenta Ceprohart SA 28.01

Convocator Agea 28.01.2019

Imputernicire Ceprohart SA 28.01

Procura speciala Ceprohart SA 28.01

Plan masuri Ceprohart SA 1

Declaratie-rap.sem.I -2018

Rap.contabile sem. I-2018 (2)

Rap.sem I cf. reg. ASF nr.5-2018

Comunicat -rap.sem.I-2018 (2)

Materiale AGEA 05 iulie (partea 3.2)

Materiale AGEA 05 iulie (partea 3.1)

Materiale AGAE 05 iulie (partea 2)

Materiale AGAE 05 iulie (partea 1)

Raport curent din 20.12.2017

Rap.de ev.imob.CEPROHART SA 4

Rap. de ev.imob.CEPROHART SA 3

Rap.de ev.imob.CEPROHART SA 2

Rap.de ev.imob.CEPROHART SA 1

Nota fund. BVC 2017

Rap. CA apr.-dec.2017

CA 1-07.12.2017

Convocator AGOA 19.07.2017

Nota de Fundamentare privind necesitatea mentinerii ipotecii asupra activelor

Rap.AGOA 27.04.17

Rap.CA 27.04.2017

Raport Consiliu de Administratie 2016 1

Raport Consiliu de Administratie 2016 2

Raport Consiliu de Administratie 2016 3

Raport Consiliu de Administratie 2016 4

Raport Consiliu de Administratie 2016 5

Raport Consiliu de Administratie 2016 6

raport curent 22.02.2017

Convocator AGOA apr 2017

IMPUTERNICIRE AGOA apr 2017

bilant 30.06.2016

raport 30.06.2016

raport_curent_07.2016

Scanare Obiectiv Vocea Brailei

Raport CA feb.2016-iun.2016

Proiect act modificator

Nota de funamentare

scanare Monitorul Oficial

imputernicire-speciala aga s

imputernicire-speciala aga

convocator_19.07.2016

4-Raportul Cenzorilor

3-Declarartie Director General

2B-Situatie Financiara 2015

2A-Situatie Financiara formular S1003

6-Hotarare AGOA-Ceprohart

5-Raport Curent 24apr2016

1B-Declaratie Guvernanta Corporativa

1A-Raport CA 2015

F Rap gestiune 2015 final

F Raport 2015 FORMA LUNGA

PROPUNERE PROGR DE INVESTITII 2016

NF BVC 2016 final

declaratie conducere Ceprohart

ANEXE BVC 1-5

ceprohart note bilant 2015 final

note bilant 2015 final

bilant_SC_1215_XML_280316.pdf FINAL

CONVOCATOR agoa 26 aprilie 2016-2

IMPUTERNICIRE agoa 26 aprilie 2016.pdf

RAPORT CURENT 15.12.2015

A.G.A. 27.01.2016

PROPUNERE PROGR DE INVESTITII 2016

ANEXE NF BVC 1-5.xls

NF BVC 2016

Bilant 31.12.2015

RAPORT CURENT 17.12.2015

RAPORT CURENT 15.12.2015

IMPUTERNICIRE SPECIALA AGA 17.12.2015

NOTA FUNDAMENTARE 1

NOTA FUNDAMENTARE 2

NOTA FUNDAMENTARE 3

RAPORT CURENT 13.11.2015 CEPROHART

RAPORT CURENT 7 IUL 2015

RAPORT TRIMESTRIAL I 2015

RAPORT CURENT 05.05.2015 CU STAMPILA

SITUATII FINANCIARE 2014

RAPORT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT CENZORI

DECLARATIE

Raport 2014 FORMA LUNGA

Raport cenzori 2014 forma scurta

ANUNT PUBLIC 07.04.2015

RAPORT GESTIUNE 2014

Convocator 04.05.2015

BILANT ANUL 2014

NOTA 8 ACTIVE

NOTA 7 ACTIVE

NOTA 6 ACTIVE

NOTA 2 ACTIVE

NOTA 1 ACTIVE

RAPORT CURENT 14.04.2015

Convocatorul AGEA si AGOA din 28.01.2015

RAPORT AL CONSILULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII CEPROHART SA BRAILA

P R O C U R A S P E C I A L A 2015

NOTA DE FUNDAMENTARE privind necesitatea garantarii unor active/mijloace fixe

Nota credit 2015

Procura AGOA 2015