Skip to main content

Consiliul de administratie

 

Raport curent din 30.11.2020

Materiale AGEA 05 iulie (partea 3.2)

Materiale AGEA 05 iulie (partea 3.1)

Materiale AGAE 05 iulie (partea 2)

Materiale AGAE 05 iulie (partea 1)

Raport Consiliu de Administratie 2016 1

Raport Consiliu de Administratie 2016 2

Raport Consiliu de Administratie 2016 3

Raport Consiliu de Administratie 2016 4

Raport Consiliu de Administratie 2016 5

Raport Consiliu de Administratie 2016 6

raport curent 22.02.2017

Convocator AGOA apr 2017

IMPUTERNICIRE AGOA apr 2017

Hotarare CA 21.02.2017

raport curent 10.02.2017

RAPORT Desfasurare C.A. 10.06.2016

RAPORT Desfasurare C.A. 10.06.2016

RAPORT Desfasurare C.A. 10.06.2016

RAPORT Convocare Adunare AGA 10.06.2016

RAPORT CURENT CPH 02.02.2016

HOTARARE CA CEPROHART

Imobil str. Celulozei nr. 6, Constanta-SC CEPROHART SA-2015

sdN. F vanzare Cta dec 2015

HOT.CA nr.1 din 7 decembrie 2015 PRET CT

RAPORT CURENT CEPROHART 20.11.2015

RAPORT CURENT 13.11.2015 CEPROHART

HOTARARE_RAPORT CURENT CEPROHART 31 aug 2015

BILANT_RAPORT 27 aug 2015

Declaratie de avere Dragan Mariana

RAPORT CURENT 7 IUL 2015

RAPORT CURENT 18.06.2015

Declaratie de avere Chirita Sandica

Declaratie de avere Lascu I Nicusor

Declaratie de interese Lascu I Nicusor

RAPORT TRIMESTRIAL I 2015

RAPORT CURENT CEPROHART 15.05.2015

SITUATII FINANCIARE 2014

RAPORT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT CENZORI

DECLARATIE

Raport 2014 FORMA LUNGA

Raport cenzori 2014 forma scurta

PLAN DE ADMINISTRARE

CONVOCATOR CEPROHART 28.10.2014

Declaratii de Interese 10.10.2014

Declaratii de Interese 10.10.2014

Raport Curent 22.09.2014

Raport Curent 11.09.2014

Raport Curent 1.09.2014

Situatia Activelor, Datoriilor si Capitalurilor proprii la 30.06.2014

Adresa SIF Vot Cumulativ 05.08.2014

RAPORT CURENT 13.08.2014

Anunt public evaluarea/selectia prealabila in vederea desemnarii a 3 membri in Consiliul de Administratie

RAPORT CURENT CEPROHART 30 MAI 2014

Raport trimestru I 2014

ANUNT PUBLIC 08.05.2014

RAPORT CNVM

DECLARATIE DAN BUTEICA

SITUATIE FINANCIARA 31.12.2014

RAPORT COMISIE CENZORI 02.04.2014

BILANT 31.12.2013

BILANT xml 17.04.2014

Recipisa 30.04.2014

RAPORT CURENT 11.04.2014

CONVOCATOR AGOA CEPROHART

RAPORT CURENT 26 MART 2014

Raport activitate 26 martie 2014 CEPROHART

PROPUNERE MODIFICARE STATUT CEPROHART

BUGETUL DE VENITURI CHELTUTELI PE ANUL 2014

RAPORT CURENT 05.03.2014

RAPORT PRIVIND SITUATIA SC CEPROHART SA BRAILA 31.12.2013

RAPORT CURENT 3 MARTIE

Hotarare AGOA din data de 26.02.2014

RAPORT CURENT CEPROHART 2014

Organigrama 10.02.2014

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SC CEPROIIART SA BRAILA nr.1110.02.2014

Solicitarea actionarului majoritar al societatii - Convocare AGA

CONVOCATOR AGOA - CEPROHART - 26.02.2014

Hotarare AGAO din data de 26.04.2013 Note contabile la bilant 2012 Proces verbal AGAO din data de 26.04.2013 Raport de evaluare a proprietatii imobiliare Nota de fundamentare privind oportunitatea si necesitatea aprobarii vanzarii activului �sectia microproductie constanta� Nota de fundamentare privind propunerea S.C. CEPROHART S.A. Braila pentru aprobarea v�nzarii prin licitatie a activului � SECTIA MICROPRODUCTIE Sucursala Constanta� HOTARAREA nr.1 din data de 25.01.2013 a Consiliului de Administratie al SC Ceprohart SA Braila HOTARAREA nr. 2 din data 11.02.2013 a Consiliului de Administratie SC CEPROHART SA Braila Ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie al SC Ceprohart SA Braila din data de 12.11.2012 Hotararea Consiliului de Administratie nr.1 din data 19.10.2012 Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CEPROHART S.A.BRAILA( prima convocare )din data de 19.10.2012 Hotararea Consiliului de Administratie nr.1 din data 22.10.2012