Skip to main content

LABORATOR DE INCERCARI FIZICO – MECANICE

LISTA ANALIZELOR EFECTUATE IN LABORATORUL DE

INCERCARI FIZICO – MECANICE AL CEPROHART SA BRAILA

Certificat de acreditare RENAR LI-196

 

Nr.

crt.

Denumirea analizei

1.     

Hârtie şi carton. Determinarea gramajului SR EN ISO 536:2020 **)

2.     

Hârtie şi carton. Determinarea grosimii, a masei volumice şi a volumului specific SR EN ISO 534:2012 **)

3.     

Hârtie şi carton. Determinarea proprietăţilor de tracţiune. Partea 2: Metoda cu gradient de alungire constant (20 mm/min) SR EN ISO 1924-2:2009 **)

4.     

Determinarea lucrului mecanic la rupere SR EN ISO 1924-2:2009 **)

5.     

Hârtie şi carton. Determinarea rezistenţei la tracţiune după imersie în apă ISO 3781:2011 **)

6.     

Hârtie şi carton. Determinarea absorbţiei de apă - Metoda Cobb SR EN 535:2014 **)

7.     

Hârtie, carton și celuloze. Măsurarea factorului de reflexie difuză în albastru (grad de alb ISO) ISO 2470-1:2016 **)

8.     

Hârtie și carton. Determinarea gradului de alb CIE, D65/10º ISO 11475:2017 **)

9.     

Hârtie și carton. Determinarea opacității pe fond hârtie. Metoda reflexiei în lumină difuză ISO 2471:2008 **)

10.  

Hârtie. Determinarea rezistenţei la plesnire/Indice de plesnire SR EN ISO 2758:2015

11.  

Carton. Determinarea rezistenţei la plesnire/ Indice de plesnire SR EN ISO 2759:2014

12.  

Hârtie. Determinarea rezistenţei la sfâşiere (Metoda Elmendorf)/ Indice de sfâşiere SR EN ISO 1974:2012

13.  

Hârtie şi carton. Determinarea rezistenţei la smulgere. Metoda de tipărire la viteză accelerată cu aparatul IGT (model electric) ISO 3783:2006

14.  

Produse finite din industria hârtiei. Determinarea rezistenţei suprafeţei hârtiei la smulgere (Metoda Dennison), STAS 9259- 72

15.  

Hârtie şi carton. Determinarea netezimii (Metoda Bekk) ISO 5627:1995/Cor.1:2002

16.  

Hârtie şi carton. Verificarea dimensiunilor şi determinarea oblicităţii formatelor STAS 3976-89

17.  

Hârtie. Măsurarea variaţiilor dimensionale după imersie în apă SR ISO 5635:1999

18.  

Hârtie şi carton. Determinarea permeabilităţii la aer (valoare medie). Partea 5: Metoda Gurley ISO 5636-5:2013

19.  

Hârtie. Determinarea rezistenţei la îndoire SR ISO 5626:1996

20.  

Hârtie. Determinarea răsucirii la umezire STAS 4756-80

21.  

Hârtie. Determinarea directiei longitudinale si transversale STAS 4746-79

22.  

Produse finite din industria hârtiei. Determinarea gradului de încleiere (metoda liniilor) STAS 4748-85

23.  

Hârtie, carton şi celuloze. Determinarea reziduului (cenuşii) prin ardere la 900°C ISO 2144:2019

24.  

Hârtie şi carton. Determinarea umidităţii unui lot. Metoda prin uscare în etuvă SR EN ISO 287:2018

25.  

Hârtie, carton şi celuloze. Determinarea conductivităţii extractelor apoase SR ISO 6587:1998

26.  

Hârtie carton şi celuloze. Determinarea compoziţiei fibroase. Partea a 3-a. Colorare cu reactiv Herzberg STAS ISO 9184-3-92

27.  

Hârtie, carton şi celuloze. Determinarea compoziţiei fibroase. Partea a 4-a. Colorare cu reactiv Graff "C" STAS ISO 9184-4-92

28.  

Celuloze. Estimarea impurităţilor şi aşchiilor. Partea 3: Examinarea în lumină reflectată ISO 5350-3:2007

29.  

Hârtii şi cartoane electroizolante. Determinarea conductivităţii extractului apos STAS 8890-80

30.  

Prezenta/identificarea elementelor de securizare

31.  

Consultanță tehnică de specialitate

32.  

Expertiză tehnică

**) Încercări efectuate în regim de acreditare