Untitled Document
Custom SearchDATE GENERALE DESPRE PROIECT

PROIECT POSDRU /92/3.1/S/56106 "SPRIJIN SI FORMARE PROFESIONALA PENTRU DEZVOLTAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN PARTEA DE EST A ROMÂNIEI"

          Proiectul cu titlul: “SPRIJIN SI FORMARE PROFESIONALA PENTRU DEZVOLTAREA CULTURII ANTREPRENORIALE IN PARTEA DE EST A ROMÂNIEI”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, a fost depus in cadrul Axei prioritare 3: "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", Domeniul major de interventie 3.1: "Promovarea culturii antreprenoriale", in cadrul liniei de referinta: (CCI): 2007RO051PO001.
          Proiectul este implementat in parteneriat si se adreseaza angajatilor, persoanelor de conducere din intreprinderi, in special din micro-intreprinderi si IMM-uri, intreprinzatorilor si persoanelor care doresc sa-si initieze o afacere, din 2 regiuni de dezvoltare (NE si SE) atat din mediul urban cat si din mediul rural. In Regiunea Sud-Est judetele vizate sunt: Braila, Galati, Tulcea, Constanta, Buzau, Vrancea, iar in Regiunea Nord-Est judetele sunt: Suceava, Botosani, Iasi, Vaslui, Neamt, Bacau.
           Parteneri in proiect:
           SC CEPROHART SA Braila - Beneficiar - asigura managementul proiectului, programele de formare profesionala continua pentru grupurile tinta si coordoneaza activitatea in Centrul regional Suceava. Este implicat in activitatile de coordonare / monitorizare / evaluare si are responsabilitatea realizarii activitatilor intregului proiect. Beneficiarul mai participa la organizarea de workshop-uri si jobclub-uri si asigura consiliere pentru afaceri.
           FUNDATIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII Braila - Partener 1 – coordoneaza activitatea in Centrul regional Braila si asigura organizarea si sustinerea campaniilor de informare si constientizare sub forma de workshop-uri si jobclub-uri. Partenerul 1 asigura consiliere pentru afaceri, organizeaza Concursul „Business pentru toti” si 5 targuri de afaceri.
           SC CENTRUL DE CONSULTANTA SI STUDII EUROPENE S.R.L. Galati – Partener 2 - asigura coordonarea activitatilor in trei centre regionale din judetele: Constanta, Iasi, Vrancea. Este direct responsabil de recrutarea si selectia grupului tinta, asigura programele de formare profesionala continua si consiliere in afaceri.
           Valoarea totala a proiectului este de 7.240.368,00 lei repartizata astfel:
                     a) Valoarea totala eligibila: 6.800.419,00 lei compusa din:
                               • Valoarea finantarii nerambursabile acordata de FSE: 6.072.774,12 lei. (94%)
                               • Valoarea finantarii nerambursabile acordata din bugetul national: 387.623,88 lei. (6%)
                               • Contributia eligibila a beneficiarului: 340.021,00 lei.
                      b) Valoarea neeligibila a proiectului (TVA): 439.949,00 lei.
           Contributia proprie a benficiarului este asigurata de catre toti cei trei parteneri ai proiectului,
           SC CEPROHART SA Braila participand cu o pondere de circa 52% din valoarea totala (176.530,00 lei), 11% este ponderea asigurata de FUNDATIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII Braila, iar 37% este ponderea asigurata de SC CENTRUL DE CONSULTANTA SI STUDII EUROPENE S.R.L. Galati.
           Proiectul va fi implementat timp de 36 de luni, in perioada 02.12.2010 si 30.11.2013.

           Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

    Untitled Document