Untitled Document
Custom Search

 

Proiectul POSDRU/81/3.2/S/53449 - CONFERINTA FINALA          Proiectul POSDRU/81/3.2/S/53449: „Programe de sprijin organizaţional şi formare profesională pentru personalul angajat din sectorul de celuloză, hârtie şi carton în vederea adaptării la dinamica pieţei interne şi internaţionale” – cofinanţat din Fondul Social European - “Investeste în oameni!”, în cadrul „Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.2: „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, este implementat de către SC CEPROHART SA Brăila, în  parteneriat cu: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” Bucureşti şi Patronatul Industriei de Celuloză şi Hârtie din România - ROMPAP Bucureşti, în perioada  2 decembrie 2010 – 30 noiembrie 2013.

          Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este  constituit  din 1038 persoane angajate în fabricile din sectorul de celuloză, hârtie şi carton, din care: 48 manageri, 975 angajaţi şi 15 specialişti în domeniul medicinei muncii, care vor beneficia de programe integrate de implementare a unor modele inovatoare de organizare a muncii şi 22 de module de instruire structurate pe următoarele domenii: Noi tehnologii şi procese tehnologice; Protecţia mediului şi dezvoltare durabilă; Procese organizaţionale, inovare tehnică şi tehnologică; TIC;

          Valoarea totală  eligibilă a proiectului este  de 4.518.417 lei, din care: asistenţa financiară nerambursabilă acordată din FSE: 3.648.621,6 lei, valoarea finanţării nerambursabile acordată din Bugetul Naţional: 643.874,4 lei, contribuţia proprie a beneficiarului:  225.921 lei.

Persoana de contact,
Dr.ing. Petronela Nechita – SC CEPROHART SA Brăila,
Manager de proiect
Tel: 0239 619 741, 0744 70 49 28, email: petronela.nechita@ceprohart.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro