Untitled Document
     
 
 
 
 
 
     BENEFICIAR
: SC CEPROHART SA Brăila
     SURSE DE FINANŢARE:
          Contribuţie publică naţională  - 15%
          Contribuţie comunitară – FSE – 85%
          Cofinanţarea din Fondul Social European se face prin  „Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
          AP 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
          DMI 3.2: „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
          Schema de ajutor de minimis „Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor”.


     PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 01.07.2010 - 30.06.2012
     VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI: 624.641 lei
     ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ: 624.641 lei
     VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 664.750 lei

     ECHIPA DE PROIECT
  • Daniela Manea - Manager proiect
  • Gina Pîrlog - Responsabil financiar
  • Vasile Negreanu - Responsabil sănătatea şi securitatea muncii
  • Petronela Nechita - Analist politici şi strategii
  • Cătălina Talaşman - Responsabil resurse umane
  • Argentina Radu - Coordonator activităţi de monitorizare/promovare proiect 
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro